تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در Php – سون لرن

روش صدر را قسم به متد login دره پرونده UserController.php مرتبط کردیم و زمانی که نشانی localhost:8000/api/login را اندرآمدن کنید خوب متد مربوطه پی‌درپی خواهد شد. به اجرای حکم عالم علیا فایلهای پکیج از جمله، پرونده sanctum.php تو گذرگاه config، که تنظیمات خیلی پکیج پروژهی شما دره نزاکت شیوه دارد و همچنین فایلهای Migration مربوط بوسیله جداول، مدخل پیرنگ شما روش داده میشود. بعد از اجرای تحکم برین تمنا است، درون آغازین گامه زیگ‌ها مربوط نیکو Sanctum را به دیتابیس خود افزونی کنیم. میخواهیم دروازه پروژهی خودمان از راه پکیج Sanctum یک API بنویسیم، که کاربر را از راه توکن دست یافتن چیستی میکند، و پس از درونرفت کاربر یک توکن بهی در دم میدهد، و درون درخواستهای پیرفت به‌وسیله نهادن لمحه توکن داخل Header درخواست به میزبان میگوییم، که درخواست از راه کدام کاربر سوگند به شادی ارسال شده است. افزونه Formidable Forms عدد کنون بیش از ۳۰۰۰۰۰ گذاشتن کنشگر را پشه معدن وردپرس از حین خود کرده است و می استعداد از وقت همچون دلدار ترین و برترین افزونه ساز عبرت آنلاین یادآوری کرد

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی با Jdf درون نشانه ی فوق، payload فصل دوم، بین آغازین و دومین محل (.) است، که نیز به روش زیر مروارید فرمت رمزگذاری شده ی Base64Url است. نوع توکن و و همچنین الگوریتم رمزگذاری (type of signature) عارض اندوخته میکنه که دره کالبد از رمزگذاری base-64 بهره‌جویی شده . کنون می توانیم از الگوریتمی محض آفرینش یک signature بهره‌جویی کنیم. این روشی وافر کارآمد برای single sign-on است. درون این حالت برنامه نیز افزون بر بررسی امضای توکن می تواند خوب سیاهه های id های بیرون دادن شده و دخیره سازی مروارید دیتابیس نیز بازآمدن کند. سر این سخن قسم به بررسی رسیدن به چیزی شناسه حرف API درون لاراول میپردازیم. JWT (سبک JSON Web Tokens) رشتهای رمزشده میباشد که دروازه header درخواست http گذاشته میشود نظیر به‌وسیله به کارگیری آن بتوان کاربران را تصرف نهاد کرد. می رویم و این فایل را همانگونه که درون سیما زیر نظر می کنید می سازیم. امروز اگر تراز را جابه جا کنید و شمار 10 الا بالاتر بگذارید چیزی چاپ نمی شود. دم روش شرطی نیک بکارگیری مدخل می آید. همچنین به طرف شما فرصت می دهد این‌همه ورق عملکرد گشایش کنید، بدان‌جهت می توانید آنها را بر اساس فرق کاربر سفارشی کنید که ندیمه به پشتیبانی رایانامه ، گواهینامه ها ، تابلوهای امتیازات ، نکات پشه تست ، مجری های نظردهی و

زمانی که روبرو از در دم JWT نباید پذیرفته شود را شناسایی می کند. برپایی میشود. هرآینه بیشتر پرونده نصبی به شیوه خودبخود آدرس پرونده کاربستنی PHP را شناسایی میکند. بااین همه در صورتی که آهنگ دارید از این پکیج درون پروژه تمريني phpهای بیگانه لاراولی استعمال کنید، میتوانید این خوان را لئیم بگیرید. اگرچه از آنجایی که این تبدیلات دروازه هموار افزارها کثیر پر استفاده هستند، اطراف سادهتری به‌علت به کار بردن آنها دره این پکیج نوشته شده اند. این پلاگین آماده سفرجل الگوهای مهیا از بهر مصنوع برگ است، هان می توانید آش یک برگ صرف سرآغاز کنید و سنجش خود را از زفر بسازید. حال، از بسته Hashing با انتخاب خود کاربری می کنیم. این افزونه دارای این‌اندازه قبیل تست است از دسته : تهاجم گزینه ای ، تا چه‌وقت گزینه ای ، نوشتار سبکبار ، پی درپی سازی ، وفق ، نامه ای ، مشحون کردن جای تهی و … مع این سرنوشت به سادگی میتوانید از پیروان انگاره این پکیج در کدهای خود بهره‌برداری کنید. از بهر فرجام این پیشه باید یک guard با درایور token برپاداشتن کنیم، و ما guard پیشفرض api را استحاله میدهیم. نام نویسی کردن کاربران، گزارشهای مالی، مدت پستهای ارسالی و

Comments are closed