Penil Protez – Mutluluk Çubuğu Ameliyatı

Sertleşme Sorunu Nedir? Nedenleri Nelerdir? Teşhisi Nasıl Konulur?

Mutluluk çubuğu sertleşme sorunu yani ereksiyon sorunu olan hastalar için tedavi yöntemi olabilmektedir. Sertleşme sorunu iktidarsızlık, impotans olarak da adlandırılır ve bir erkeğin sürekli ya da tekrarlayan şekilde, cinsel performans için yeterli penil ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayamaması ve/veya koruyamaması” olayıdır. Tüm yaş grupları dikkate alındığında hafif orta ve şiddetli olarak yaklaşık %31 oranında görülmektedir. Kabaca her 3 erketen biri sertleşme bozukluğundan muzdariptir.

Yaş, şeker hastalığı, hipertansiyon, hipertroidi, kullanılan ilaçlar, geçirilmiş cerrahiler beyin omurilik hastalıkları basilica sertleşme bozukluğu nedenleridir.  Teşhisi için iyi bir fizik muayene, labaratuar araştırmaları , gereğinde penil Doppler ultrasonografi yapılmalıdır. Gereğinde penil kavernozometri, anjiografi gibi ileri tetkikler yapılmalıdır. Tedavide öncelikle altta yatan tedavi edlebilir bir hastalık var ise tedavi edilmeli ve buna rağmen yeterli sertleşme elde edilemiyor ise tıbbi tedavi yapılmalıdır.

Sertleme Sorununda Tedavi Alternatifleri Nelerdir?

Tıbbi tedavide ilk tercih ağızdan kullanılan sildenafil, vardenafil, avanafil ve tadalafil gibi ilaçlar olmalıdır. Bu ilaçlar ağız yoluyla alınır ve hafif orta şiddette sertleşme sorunlarında oldukça etkilidir ve hasta memnıniyeti %80 lere ulaşmaktadır,.Baş ağrısı, kas ağrısı, mide barsak sorunları, burun tıkanıklığı ve yüzde kızarması gibi yan etkileri mevcuttur. Ağızdan alınan ilaçlar yetmediğ zaman penis içine yapılan enjeksiyon tedavisi mevcuttur. Bunun için öncelikle bir test dozu uygulanır ve cevap alınır ise ikili ya da üçlü karışım (bimix, trimix) ile hastalata aynen şeker hastalarında insulin tedavisinde olduğu gibi penis enjeksiyon tedavisi öğretilir.

İlişkiden 15 dakika önce hasta kendi kendine penis içi iğnesini yapar ve uyarı sonucu sertleşme elde eder. Bu tedavinin en önemli yan etkisi penisin uzun surely sert halde kalması (priapism) dır. Bu durum 4 saati geçer ise ciddi penil ağrılara neden olur ve acil tedavi edilmelidir. Bu tedavileri hasta istemiyor ve tölere edemiyor ise ESWT, PRP gibi alternative tedaviler yapılabilir. Tüm bu tedavilere cevap alınanıyor ve penis sertleşmesi elde edilemiyor ise cerrahi tedavi yani penil protez (mutluluk çubuğu) gerekir. Penil protez son noktadır ve sonuçları hem hasta hem de partner için oldukça yüz güldürücüdür. Memnuniyet %90 ın üzerindedir.

Penis Protezi Deyince Ne Anlamalıyız?

Penil protez sertleşmeyi tüm tıbbi tedavilere rağmen sağlayamayan hastaların penisleri içine cerrahi yolla konulan bir tıbbi cihazdır. Penisin kesilip yerine bu cihazın takılması olayı değildir. Penisin sertliği sağlayan tunika albuginea tabakasının içine özel silikonvari meddeden yapılmış cihazın yerleştirimesidir. Penis ile torbanın arasından yaklaşık 4-5 cm lik bir kesi ile penis protezi yapılabilmekte olup dışarıdan anlaşılması oldukça zordur.

Penil Protez Çeşitleri Nelerdir?

Tek parçalı mutluluk çubuğu yani yarı sert silindir şeklinde sağlı sollu iki adet penisin iç kısmına cerrahi olarak yerleştirilir. Bükülebilir şekildedir. Sürekli sert olması ve dışarıdan hissedilmesi en önemli dezavantajıdır. Avantaşı ise mekanik bozulma riski düşük ve kullanımı kolaydır.

İki parçalı protez iki kısımdan oluşur. İlk kısım penis içine konulan sağlı sollu iki adettir ve ikinci kısım ise testisin yanına yerlşeştirilen pompa parçasıdır. Penise konulan kısımda ayrıca rezervuar yani sertleşmeyi sağlayacak suyun depo kısmı bulunur. Testisin yanındaki pompaya basınca penis içine konulan depodaki su penis içine yerleştirilen parçalar içine geçer ve sertleşme sağlanır. İstediğiniz sürede sert kalır sonra penis başına basınca su tekrar depo kısmına geçerek penis yumuşar. Penisin sürekli yarı sert kalması en önemli dezavantajıdır.

Üç parçalı protez gerçek ereksiyona en yakın en fizyolojik sertleşmeyi sağlayan mutluluk çubuklarıdır. Bu protez rezervuar (depo), silindirler ve pompadan yani 3 parçadan oluşur. Depo kısmı yaklaşık 60 cc su alır ve karında mesanenin önüne konulur. Silindirler penis içine pompa ise yumurtanın yanına konulur. Arada bağlantı yolları vardır yani 3 parça birbiriyle bağlantılıdır. Pompaya basınca rezervuardaki su penis içine geçer ve tyeterli sertlik elde edilir. İstediğiniz sure sert kalır. Sonrasında pompanın üstündeki bölgeye basarak su tekrar rezervuara döner ve penis yumuşar. Gerşeğe en yakın protez tipidir.

Comments are closed