Penis protez

Sertleşme problemi, tatmin edici bir cinsel performansa izin vermeyen ve devamlı olan sertleşme olamaması durumudur. Fiziksel ve psikososyal sağlığı etkileyebilir, trim kişinin kendisinin sew de partnerinin yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi olabilir. Ayrıca kalp ve damar hastalıklarının erken belirtisi olabilir.

Amerika’da 40-70 yaş arası erkeklerde sıklığı %52, Türkiye’de 40 yaş ve üzerinde %33 olarak belirtilmektedir. Hazard faktörleri; ileri yaş, obezite, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, metabolik sendrom, az egzersiz yapma, sigara içimi, metabolik hastalıklar (hiperhomosisteinemi), kronik karaciğer yetmezliği ve D vitamini eksikliği olarak söylenebilir. Ayrıca iyi huylu prostat büyümesine bağlı işeme problemi yaşayanlarda da yaş ve diğer hastalıklardan bağımsız olarak sertleşme problemi ile ilişki gösterilmiştir. Penis protez

Sertleşme problemlerinin sebepleri; damar hastalıkları (sigara, obezite, şeker hastalığı, prostat kanseri ameliyatı), sinir hastalıkları (inme, böbrek ve karaciğer yetmezliği, beyin tümörleri, şeker hastalığı, prostat kanseri ameliyatı), yapısal problemler (Peyronie hastalığı-peniste eğrilik, hipospadias-peygamber sünneti), hormonal sebepler (şeker hastalığı, testosteron seviyesinde düşüklük, tiroid bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları), ilaçlar (bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar, antiandrojenler), psikojenik ve travma (penis kırılması, pelvis kırıkları) olarak sıralanabilir. Peyronie Hastalığı

Tanıda kişinin detaylı olarak cinsel hikayesi, bilinen hastalıkları ve aldığı ilaçlar sorgulanmalıdır. Cinsel hikayede daha önceki ilişkileri, şu anki duygusal durumu, ne zamandır sertleşme problemi yaşadığı ve varsa bu sebeple daha önce aldığı tedaviler, sabahları sertleşme olup olmadığı sorgulanır.

IIEF (International Index for Erectile Function) veya SHIM (Sexual Health Inventory for Men) gibi sorgulama formları hastalara verilir. Fizik muayenede peniste eğrilik olup olmadığı, genital lezyonların varlığı, prostatta büyüme veya sertlik olup olmadığı, testis boyutları ve sakal, genital bölge kılları gibi erkek karakteristikleri değerlendirilir. Kan tahlili ile şeker veya kolesterol hastalığı araştırılabilir. Mutluluk çubuğu

Sabah alınan kanda testosteron seviyesi bakılır. Gerekirse prolaktin, lüteinleştirici hormon (LH) ve folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyelerine bakılır. Eğer sebep olarak psikojenik bozukluk veya sistemik bir hastalık yok ise noktürnal penil tümesans ve rijidite bakılması, penis içerisine vazoaktif ilaç enjekte edilmesi, penil ultrasonografi gibi ileri tanısal testler yapılabilir. Böbrek taşı

Tedavide kind önce yaşam tarzı değişiklikleri ve varsa hazard faktörlerinin düzeltilmesi önemlidir. Etken olan hastalık belirlenmiş ise o hastalık tedavi edilmelidir. Kind basamak tedavi olarak fosfodiesteraz 5 inhibitörleri denilen ağızdan tabletler verilir. Bu ilaçlar; child 6 ay içinde kalp krizi, inme veya yaşamı tehdit eden ritm bozukluğu geçirenlerde, ciddi kalp yetmezliği olanlarda, kontrol altında olmayan tansiyon hastalarında kullanılmamalıdır.Ağızdan alınan ilaçlar, kalp hastalığı nedeniyle nitrat denilen dil altı olarak alınan ilaçları alanlarda da kullanılmamalıdır. Sertleşme sorunu

Vakumlu sertleşme araçları, ağızdan tablet alması uygun olmayan ve bu aygıtları kullanabilecek yaşlı hastalarda kind basamak tedavi olarak verilebilir. Ağızdan tablet tedavisinden fayda görmeyen bazı hastalara şok dalgası tedavisi önerilebilir fakat bu tedavinin başarılı olup olmadığı yeterli çalışma ile gösterilmemiştir.

Bu türden pek çok bilgiyi internette bulabilirsiniz.Umarım bu bilgiler yardımcı olur. Yukarıdaki konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa. Daha fazla ana sayfa okuyun: – https://drbulenterol.com/

Comments are closed