Sistemi za navodnjavanje

Sistemi za navodnjavanje

PROIZVODI ZA STAMBENO I KOMERCIJALNO NAVODNJAVANJE

Procedo doo je službeni distributer za BIH tržište HUNTER Industries proizvoda, američke firme koja je najveći i vodeći svjetski proizvođač opreme za navodnjavanje i automatsko zalijevanje.

Hunter je vodećih i najpopularniji svjetski proizvođač opreme za navodnjavanje, Hunter je međunarodno priznat kao lider u industriji navodnjavanja. Pored proizvoda visokog kvaliteta i efikasnosti, svojim kupcima pruža i bolju podršku, više tehničkih sredstava i bolju obuku o proizvodima. Svaki Hunter proizvod je razvijen sa ciljem da ostvari najviši mogući nivo kvaliteta, Hunter je posvećen proizvodnji proizvoda vrhunskog kvaliteta koji koriste samo vodu i energiju potrebnu za efikasan posao.

PRINCIP RADA HUNTER AUTOMATSKOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Mozak sistema je programator. U njemu se pamte / memorišu svi potrebni podaci o početnom vremenu navodnjavanja, dužini trajanja navodnjavanja po zonama, te danima ili intervalima za navodnjavanje.
Na njega su spojeni i senzori koji obustavljaju navodnjavanje u slučaju kiše, te opcionalno i jakog vjetra i mraza. Nova generacija Hunter senzora mjeri jačinu sunčevog zračenja, temperaturu i relativnu vlagu te šalje podatke programatoru koji automatski usklađuje tranjanje navodnjavanja. „Hunter“ sistemi daju i mogućnost spajanja programatora na brojnim dislociranim površinama na upravljanje preko PC-a u uredu ili stanu.
Slijede elektromagnetni ventili koji primaju signal sa programatora te otvaraju i zatvaraju protok vode. Postavljaju se u tipske ventilske šahte / kutije sa poklopcem u nivou tla.
Vodu emitiraju prskači, kap na kap linije ili posebne kapaljke. Prskači i cjevovod su ukopani u zemlju i vrh prskača je u ravnini tla, kada sistem miruje prskači se ne vide. U zadano vrijeme programator daje signal elektromagnetnim ventilima za otvaranje, pritisak vode podiže vertikalno pomični dio prskača (pop-up) iz zemlje, te vrše funkciju navodnjavanja u programiranom trajanju. Ukoliko se radi o dinamičkim prskačima pritisak vode pokreće zupčasti mehanizam koji vrši rotaciju vrha glave prskača, a ugao rotacije se namješta, ovisno od modela prskača, najčešće od 40° do 360°. Vrstom prskača, te tipom promjenjive dizne / mlaznice određuje se domet / radius prskača i količina vode. Prskači se postavljaju tako da dolazi do preklapanja mlazeva iz više prskača, sa više strana, čime se osigurava ravnomjerna pokrivenost i visoka kvaliteta navodnjavanja. Kap na kap linije su cijevi, najčešće promjera 16 mm sa ugrađenim kapljačama / kapaljkama te se postavljaju nadzemno ili se veoma malo ukopavaju u zemlju. Kada i koliko dugo navodnjavati određuje se prema slijedećim faktorima:
a) Instalirani kapaciteti (količina vode) prema karakteristikama prskača, a zvisno o vrsti prskača, dometu ili radijusu, dizni i pritisku vode. Instalirani kapacitet čini zbroj svih prskača u jednoj zoni.
b) Veličini površine koja se pokriva – navodnjava, znači prskanjem ili kapanjem,
c) Karakteristikama tla i bilja
d) Klimatskim faktorima
e) Karakteristikama izvora vode (pritisak / protok)
Zvisno o tome projktant ili dizajner navodnjavanja određuje položaj i vrstu prskača i kap po kap linije, količinu vode po zoni, broj zona, količinu vode po četvornom metru površine za navodnjavanje i to prema vrstama biljnog materijala, te određuje interval rada i dužinu trajanja rada svake zone. Također prema hidrauličkom proračunu određuje profil cijevovoda. Vrši se proračun optimalne količine vode jer proračunato automatsko navodnjavanje znatno štedi vodu u odnosu na ručno / manualno zalijevanje, tako da ugrađeni HUNTER automatski sistem sam sebe i otplaćuje.

Comments are closed