Sömnstörningar Och Huvudsyndrom

Sömnsvårigheter är skadliga för din hälsa. Varje natt vill du ha minst åtta timmars sömn för att din kropp ska vila och föryngras. Om de lämnas obehandlade kan vanligare händelser som sömnlöshet och hypnagogiska hallucinationer utvecklas till mer betydande sömnproblem eller medicinska problem. Att veta vad som utlöser dessa sjukdomar hjälper till i sökandet efter en lämplig behandling som köp modafinil sverige.

Vad är egentligen sömnstörningar?

Sömnförhållanden är sådana som gör det svårt att få en god natts sömn. Detta tillstånd har flera undertyper, varav en är sömnlöshet. Dessa inkluderar att ha svårt att hålla sig medveten, att inte ha ett konsekvent sömnmönster och att hänge sig åt sömnstörande beteenden. Följande är de fyra huvudtyperna av sömnstörningar.

36.jpg

Sömnlöshet

Sömnlöshet är en typ av sömnstörning som definieras av problem med att somna under natten. Du kan kategorisera dess typer antingen brett eller efter varaktighet och planerar att köp modafinil online. Både primär och sekundär sömnighet är de två huvudformerna. Om du upplever sömnsvårigheter och inga andra hälsoproblem har du primär sömnlöshet. Sekundär sömnlöshet hänvisar till svårigheter som orsakas av tillstånd som astma, cancer och depression. Sömnlöshet klassificeras i tre typer baserat på dess varaktighet: övergående, akut och kronisk. Dessa varar en månad, en vecka och mer än en kvart.

Medicin som modafinil köpa kan hjälpa mot både sekundär och övergående sömnlöshet, men det kanske inte hjälper mot de andra formerna. Beteendebehandling är den mest effektiva behandlingen för både primära och sekundära problem. Detta tillstånd orsakas av stress, sorg, jetlag och förändringar i arbetsskifte. Sömnlöshet kan behandlas genom att ta itu med dessa orsaker och använda avslappningstekniker.

Narkolepsi

Narkolepsi är motsatsen till sömnighet genom att den gör att du känner dig för dåsig under dagen. Sömnattacker är vanligare i svårare fall. Denna sjukdom kännetecknas av överdriven dåsighet och hypnagogiska hallucinationer. Det kommer att visa sig under dina tonår och kan komma att finnas i din familj. Det kan också orsakas av en brist på hypokretin, en signalsubstans som reglerar ditt vakenhetstillstånd.

Narkolepsibehandling och modafinil sverige tar en blandning av rådgivning och medicin. Det kommer att krävas stimulantia för att hålla dig vid medvetande. Korta tupplurar under dagen är också fördelaktiga för att undvika sömnattacker. Antidepressiva medel kan hjälpa dig att återfå muskelkontroll. Slutligen, om din hyprokretinbrist orsakas av ett autoimmunt problem, kan åtgärdande av detta tillstånd lindra dina narkoleptiska symtom.

32.jpg

Parasomni

Sömnstörningar som kännetecknas av konstiga verbala och fysiska beteenden och upplevelser vid sömn, så kallade parasomnier. Denna kategori inkluderar hemska mardrömmar och bursting head syndrome. Genetik, spänningar, sömnapné och medicin för andra störningar är alla potentiella orsaker.

Det finns ingen standardbehandling för parasomnier, och botemedel kan sträcka sig från att justera din sovställning till att använda receptbelagda läkemedel och sovutrustning. Det bestäms av typen och intensiteten av din åkomma. Exploding head syndrome kräver att du tar itu med den primära medicinska sjukdomen som orsakar denna störning.

Dygnsrytmsömnstörning Dygnsrytmsömnstörning hänvisar till en rad tillstånd som gör att din inre kroppsklocka inte fungerarDu kan ha svårt att falla och sova på nätterna och vakna och känna dig dåsig.

Comments are closed